Het is altijd raadzaam om back-ups van je data te hebben. Binnen DirectAdmin kun je backups maken van de data binnen je hostingpakket. Deze kun je op elk gewenst moment terugzetten. Hoe je een back-up maakt binnen DirectAdmin leggen we hier uit.


In het kort

  1. Log in op je hostingpakket;
  2. Klik op 'Create/Restore backups';
  3. Selecteer de data die je wenst te back-uppen;
  4. Klik op 'Create Backup'.

Voor een meer gedetailleerdere toelichting, volg je de tekst onder de streep.


  1. Log in op je hostingpakket. 
    1. Hoe log ik in op mijn hostingpaket?
  2. In het hoofdmenu klik je op 'Create/Restore Backups'.Your Account overzicht binnen DirectAdmin met de link om back-up te maken.
  3. In het volgende scherm selecteer je de data waarvan je wenst dat deze mee gaat in de back-up. Het is raadzaam om alles te selecteren.Overzicht van data die meegenomen kan worden in de back-up.
  4. Wanneer een gewenste selectie gemaakt is, klik je op 'Create Backup'. In het volgende scherm vind je de melding dat de backup gemaakt wordt. Er word een e-mail verzonden zodra de back-up gereed is.