Via het Secure Shell Protocol op een Linux server werk je doormiddel van commando's. Dit is niet voor iedereen even eenvoudig. Hieronder geven we een aantal basis commando's weer met de werking.


Let op: niet alle commando's geven feedback wanneer het commando succesvol is uitgevoerd!


Algemeen

Om te beginnen noemen we enkele basis commando's die in het algemeen handig zijn om te weten.

Doel

Commando

Hoe kan ik zien met welke gebruiker ik ben ingelogd?

whoami

Hoe kan ik zien welke processen er op dit moment draaien?

ps auxf

Hoe kan ik zien welke processen er veel van het systeem vragen?

top

Hoe kan ik zien hoeveel werkgeheugen er nog vrij is?

free –m

Hoe herstart ik een service? (bijvoorbeeld Apache webserver (httpd)

service NAAMVANSERVICE restart

Hoe kan ik zien wat de uptime is van dit systeem?

uptime

Hoe kan ik een traceroute uitvoeren?

traceroute IP-adres

Hoe kan ik zien welke commando's ik al heb uitgevoerd?

history

Hoe kan ik documentatie omtrent een commando bekijken?

man COMMANDO

Hoe kan ik mijn server herstarten?

shutdown -r now


Map- en bestandsbewerking 

Doel

Commando

Hoe kan ik zien in welke map ik ben?

pwd

Hoe kan ik zien wat er in een map staat?

ls

Hoe kan ik naar een lagere map?

cd MAPNAAM

Hoe kan ik naar een hogere map?

cd ..

Hoe maak ik een nieuwe map aan?

mkdir MAPNAAM

Hoe kan ik zien hoeveel vrije ruimte ik nog heb op mijn partities?

df -h

Hoeveel ruimte neemt deze map in beslag?

du -sh MAPNAAM

Hoe kan ik zoeken in een bestand?

grep watjezoekt BESTANDSNAAM

Hoe kan ik de laatste 10 regels van een bestand bekijken?

tail BESTAND

Hoe kan ik een bestand kopiëren

cp BRONBESTAND KOPIEVANBESTAND

Hoe kan ik een bestand verplaatsen?

mv BRONBESTAND BESTEMMING

Hoe kan ik een groot/lang bestand bekijken?

less BESTAND

Hoe kan ik een bestand of map verwijderen?

rm BESTAND

Hoe kan ik een map **inclusief inhoud** verwijderen?

rm -r MAPNAAM